پادکست ها Archives - آموزش گیتار با پاپتن

چرا ساز گیتار نسبت به بقیه ساز هابرتری داره؟

چرا ساز گیتار نسبت به بقیه ساز هابرتری داره؟

تمرین کردن برام خیلی سخته ؟

تمرین کردن برام خیلی سخته ؟

چرا از یادگیری گیتار دلسرد شدم؟

چرا از یادگیری گیتار دلسرد شدم؟

یادگیری گیتار چقدر زمان می بره؟

یادگیری گیتار چقدر زمان می بره؟